Strona główna

Zajęcia komputerowe -2017/2018-


       Klasa VI

Nauczyciel udostępnił pliki ćwiczeniowe dla klas V, VI  na kontach e mail poszczególnych klas.

 

Warto zapamiętać 

1. Aby zachować porządek na danym nośniku, powinniśmy tworzyć foldery
w sposób przemyślany.

2. Aby otworzyć plik, musimy otworzyć folder, w którym został on zapisany,

3. Jeśli folder jest umieszczony w innym folderze, najpierw otwieramy folder
nadrzędny, potem podrzędny.

4. W obszarze rysunku tworzonego w programie Paint możemy wprowadzać teksty.
Ustalamy parametry czcionki (krój, wielkość, kolor). Tekst możemy wyróżnić
poprzez pogrubienie, pochylenie lub podkreślenie.

Pliki zapisywane w tym samym miejscu (folderze) muszą mieć różne nazwy.
Nie można zapisać dwóch różnych plików w tym samym miejscu (w tym samym
folderze) pod taką samą nazwą.

 

Do dokumentu tekstowego można wstawić obraz:

- przez Schowek (zalecane, gdy wstawiamy fragment obrazu),

- z pliku (zalecane, gdy wstawiamy cały obraz).

Po wstawieniu obrazu do dokumentu tekstowego można na nim wykonywać różne operacje:

- zmieniać sposób otaczania tekstem,

- zmieniać położenie w dokumencie,

- ustalać kolejność (gdy obrazy zachodzą na siebie),

- zmieniać rozmiar,

- przycinać,

- obracać,

- zmieniać kolor, kontrast, jasność obrazu.

Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie.  Aktualizacja koło komputerowe.