Strona główna

Projekty edukacyjne


 

  PROJEKT

"KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY"

    Nasze przedszkole bierze udział w w/w programie.  W ramach programu dzieci  poznają rośliny i zwierzęta, uczą się szacunku i ekologicznych zachowań: jak zachowywać się na łonie natury, jak ważna jest segregacja śmieci i dokładne zakręcanie kranu, jak zdrowo się odżywiać jedząc codziennie 5 porcji warzyw

Już otrzymaliśmy certyfikat.       


  PROJEKT

"KSIĄŻKA MOICH MARZEŃ"

    Uczestniczymy w akcji" Promujemy czytelnictwo". Każda klasa przygotowuje kąciki czytelnicze, głośne czytanie - w oczekiwaniu na Św. Mikołaja, czytanie przy choince, konkurs wiedzy o książce, wystawki książek, konkurs plastyczny" Ilustracja do książki".

Już zakupiliśmy książki do biblioteki szkolnej.

Zapraszamy!!!


   RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

      Instruktorzy podczas zajęć  w ramach projektu wyposażą dzieci          w umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia życia i nie tylko, udzielenia pierwszej pomocy wykonania resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

 

 

UMIEM PŁYWAĆ

Powszechna nauka pływania- Umiem pływać- kontynuacja KLASA III

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to  możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania jak również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Uczestnicy programu nabędą umiejętności pływania w 4 stylach tj. RYBKA, FOKA, NUREK oraz DELFINEK nauczą się również nurkować oraz zdobędą wiedzą w zakresie ratownictwa wodnego.

 


Rok szkolny 2014/2015

Szkoła Promująca Zdrowie

         Szkoła promująca zdrowie jest inwestycją nie tylko w zdrowie, ale także w edukację  młodego pokolenia. Wiadomo wszystkim, iż tylko zdrowy uczeń jest wstanie rozwijać się  wszechstronnie i osiągać wysokie wyniki. W naszej szkole panuje dobra, przyjazna  atmosfera i obowiązują zasady demokracji.

Celem edukacyjnym wychowania prozdrowotnego w naszej szkole jest ułatwienie    uczniom nabywania wiedzy i umiejętności dbania o własne zdrowie.

 

Projekt edukacyjny pt.. "Trzymaj Formę"- IX edycja
     hasło „ Rodzino, Trzymaj formę”

objętym patronatem przez 
      
Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców i został zatwierdzony do realizacji przez Głównego Inspektora Sanitarnego 9 listopada 2006 roku. Realizacja programu uwzględnia kierunki działań określone przez Światową Organizację Zdrowia, a także Stanowisko Rządu RP w tym zakresie.

Program edukacyjny „TRZYMAJ FORMĘ!” organizowany na poziomie krajowym przez Główny Inspektorat Sanitarny oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców i został zatwierdzony do realizacji przez Głównego Inspektora Sanitarnego 9 listopada 2006 roku. Realizacja programu uwzględnia kierunki działań określone przez Światową Organizację Zdrowia, a także Stanowisko Rządu RP w tym zakresie.

          Więcej  na: http://www.trzymajforme.pl

 

UMIEM PŁYWAĆ

    W lutym b.r. Urząd Gminy przystąpił do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w zakresie organizacji zajęć sportowych dla dzieci - powszechna nauka pływania- Umiem pływać.
   
Projekt rozpoczął się początkiem kwietnia i będzie trwał do 15 grudnia. Projektem zostało objętych 111 uczniów klas III Szkół Podstawowych z terenu całej Gminy. Głównym celem programu jest propagowanie zdrowego stylu życia poprzez rozwijanie w sobie chęci do uprawiania sporu.


    Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to  możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania jak również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Uczestnicy programu nabędą umiejętności pływania w 4 stylach tj. RYBKA, FOKA, NUREK oraz DELFINEK nauczą się również nurkować oraz zdobędą wiedzą w zakresie ratownictwa wodnego. Gmina Stryszawa uzyskała dofinansowanie w kwocie 16 500 złotych jest to 50 % kosztów, jakie Gmina poniesie przy realizacji tego projektu.

 


Rok szkolny 2013/2014

Szkoła brała udział w Ogólnopolskim projekcie " Lepsza Szkoła" uzyskując certyfikat.

LEPSZA SZKOŁA to projekt edukacyjny, który w dotychczasowych edycjach
zgromadził ponad 33 tys. nauczycieli i 2 mln uczniów.

Główne cele projektu to:

 • badanie efektywności nauczania
 • rozwijanie integracji międzyprzedmiotowej
 • przygotowanie uczniów do udziału w sprawdzianie zewnętrznym
 • podnoszenie efektywności kształcenia i uczenia się

Nasza szkoła przystąpiła do niego w roku szkolnym 2013/2014.  Uczestnictwo w owym programie wymaga od nauczyciela i ucznia ogromnego zaangażowania. Nauczyciel drukuje sprawdziany dla poszczególnych klas (podawane w odpowiednim czasie na stronie www.gwo.pl), przeprowadza je w narzuconym przez program terminie, sprawdza rzetelnie według otrzymanego standaryzowanego klucza, poprawia wraz z uczniami wskazując im mocne i słabe strony, umiejętności, nad którymi muszą popracować, a następnie wprowadza wyniki każdego ucznia i każdego zadania z testu do specjalnego programu. Kiedy już wszyscy uczestnicy wprowadzą wyniki swoich uczniów, nauczyciele otrzymują droga elektroniczną raporty z poszczególnych klas i zadań testowych. Dzięki nim mamy możliwość porównania nie tylko wyników swoich klas, ale i wyników ogólnopolskich. Daje to możliwość zwiększenia efektywności nauczania i uczenia się, podnosi poziom kształcenia, stwarza uczniom możliwości nieustannego rozwijania się i dążenia do sukcesu.

            Od września 2013 roku także uczniowie, korzystający z podręczników GWO i uczestniczący w  programie, mogą korzystać z materiałów dostępnych na stronie http://www.gwo.pl

 

 

 

 Projekt edukacyjny pt.. "Trzymaj Formę"- VIII edycja
     hasło „ Bądź aktywny”
objętym patronatem przez 
       
Główny Inspektorat Sanitarny- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Suchej Beskidzkiej oraz Stowarzyszenie Polska Federacja Producentów Żywności.

          Więcej  na: http://www.trzymajforme.pl i zakładce z życia szkoły.

 


Rok szkolny 2012/2013
 

Zajęcia w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania w klasach I-III w Gminie Stryszawa”

    Harmonogram zajęć dostępny jest do pobrania tutaj.


Rok szkolny 2011/2012
 

Odblaskowa szkoła

    W miesiącu wrześniu i październiku 2011roku uczestniczyliśmy w  projekcie „Odblaskowa szkoła”.
    Projekt skierowany był do dzieci i młodzieży z województwa małopolskiego.
    Organizatorzy to Małopolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki, Małopolski Urząd Marszałkowski w Krakowie.
    Celem konkursu było zachęcenie i pobudzenie dzieci i młodzieży do aktywności  i poszerzania wiedzy na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły oraz zagrożeń płynących z Internetu.
    W ramach projektu przeprowadziliśmy pogadanki w klasach, projekcje filmów,  konkursy plastyczne, konkursy wiedzy.
    Wyposażyliśmy  100 % uczniów w kamizelki odblaskowe.

 • Uczniowie ćwiczyli umiejętności jazdy rowerem i stosowania przepisów ruchu drogowego podczas sprawnościowego toru przeszkód, w miasteczku drogowym.

 • Poznawali znaki drogowe.

 • Wykonywali makiety bezpiecznego osiedla.

 • Korzystali z sieci internetowej rozwiązując dostępne testy o Ruchu Drogowym.

 • Doskonalili wiedzę i umiejętności na temat udzielania pierwszej pomocy podczas wypadku drogowego.

 • W klasach I-III dzieci układały puzzle, rozsypanki wyrazowe, rozwiązywały zagadki, rebusy i quiz o bezpieczeństwie.

    Zorganizowaliśmy  indywidualny i klasowy konkurs plastyczny.
    Uczniowie wykonywali plakaty i rysunki na temat „Bezpieczeństwa w ruchu drogowym”. W swoich klasach wykonywali gazetki ścienne oraz pomoce związane z tematyką konkursu.
    Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w konkursie. Dołożyli wszelkich starań, aby prace były ciekawe, oryginalne i estetyczne.
    Konkurs plastyczny realizowany był w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria I dla uczniów klas I- III i kategoria II dla uczniów klas IV - VI.
    Nagrodzono 12 prac plastycznych:

 • I miejsce: Leśniak Jakub z kl. II  oraz Pietrusa Patrycja z kl. VI, 

 • II miejsce: Kłapyta Tomasz z kl. II oraz Karcz Martyna z kl. VI ,  

 • III miejsce: Leśniak Magdalena z kl. III, Klimasara Tomasz z kl. VI

    Komisja konkursowa wyróżniła 7 prac, autorzy otrzymali nagrody, dyplomy oraz drobne upominki.
    Na korytarzu szkolnym, w klasach została zorganizowana wystawa wszystkich wykonanych w konkursie prac.

    Dnia 28.10 2011r. odbył się konkurs wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym. Celem konkursu było zachęcenie i pobudzenie dzieci i młodzieży do aktywności i poszerzania, utrwalania wiedzy na temat bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Wspólnie śpiewano piosenki: „Znaki drogowe", „Z kodeksem za pan brat".
    Konkurs realizowany był w dwóch kategoriach: dla uczniów klas I -III oraz dla uczniów klas IV - VI.
    Trzyosobowe drużyny - reprezentanci klas losowali pytania i odpowiadali na pytania  konkursowe.
    Wyniki:

    - klasy I-III:

 • I miejsce: klasa III

 • II miejsce: klasa II i klasa I

    - klasy IV-VI:

 • I miejsce klasa  IV

 • II miejsce klasa VI

 • III miejsce: klasa V

    Na podsumowanie projektu uczniowie klasy VI zaprezentowali swoje umiejętności na rowerowym torze przeszkód, które zdobyły uznanie młodszych kolegów, rodziców i nauczycieli.
    Na zakończenie uczniowie wspólnie uczyli się rymowanki pt. „Przejście". Komisja konkursowa nagrodziła zwycięzców drobnymi upominkami sponsorowanymi przez Spółdzielnię Uczniowską "Maja".


do góry

Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie