Strona główna

Projekty edukacyjne


  PROJEKT

"Mistrzowie Kodowania"

    Uczniowie klas IV, V, VI  oraz gimnazjum aktywnie biorą udział w V edycji programu Mistrzowie Kodowania zdobywając umiejętności logicznego myślenia podczas kodowania, programowania, tworzenia stron www, pracą z programami Corell Draw, Baltie. Wspólnie z opiekunem E. Trzop, E. Gielas organizują  akcje Code Week, godzinę kodowania o charakterze globalnym. Więcej...

Już otrzymaliśmy certyfikat IV edycji.       


   RATUJEMY I UCZYMY RATOWAĆ

      Instruktorzy podczas zajęć  w ramach projektu wyposażą dzieci          w umiejętności reagowania w sytuacji zagrożenia życia i nie tylko, udzielenia pierwszej pomocy wykonania resuscytacji krążeniowo - oddechowej.

 


UMIEM PŁYWAĆ

Powszechna nauka pływania- Umiem pływać- kontynuacja KLASA III

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to  możliwość nabycia podstawowych umiejętności pływania jak również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej. Uczestnicy programu nabędą umiejętności pływania w 4 stylach tj. RYBKA, FOKA, NUREK oraz DELFINEK nauczą się również nurkować oraz zdobędą wiedzą w zakresie ratownictwa wodnego.

 


Projekt edukacyjny

to inicjatywa propagująca zdrowy styl życia o unikalnym dwukierunkowym podejściu: promującym zbilansowane odżywianie połączone z regularną aktywnością fizyczną

          Więcej  na: http://www.trzymajforme.pldo góry

Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie