Strona główna

Organizacje uczniowskie
 

Samorząd Uczniowski

 • Opiekun: mgr Natalia Winiarska-Boike
 • Uczniowie działający w tej organizacji poznają podstawowe zasady samorządności; uczą się respektować i przestrzegać praw i obowiązków swoich i innych uczniów; organizują konkursy plastyczne, muzyczne, konkursy wiedzy pozwalające rozwijać zdolności dzieci i urozmaicić życie w Naszej Szkole.
   
 • Zarząd:
   
  PRZEWODNICZĄCY SZKOŁY:      
  KRONIKA:                                  
   

  SEKCJA PORZĄDKOWA:    

  SEKCJA ROZRYWKOWA:            
  SEKCJA DEKORACYJNA:   

Spółdzielnia Uczniowska

 • Opiekun: mgr Wioletta Spyrka
 • Praca w tej organizacji uczy samodzielności, pracowitości, odpowiedzialności. Uczniowie należący do Spółdzielni Uczniowskiej prowadzą sklepik szkolny, organizują imprezy dochodowe (loterie, kiermasze), działają na rzecz ochrony środowiska poprzez zbiórki makulatury, plastykowych butelek, puszek; włączają się do większości imprez szkolnych organizowanych przez inne organizacje.
   

Polski Czerwony Krzyż

 • Opiekun: mgr Edyta Spyrka
 • Organizacja, której celem jest przeprowadzanie akcji charytatywnych i niesienie pomocy innym a tym samym uwrażliwienie uczniów na potrzeby bliźnich; dbanie o czystość i higienę miejsca nauki i pracy.
   

Szkolna Kasa Oszczędnościowa

 • Opiekun: mgr Alicja Jażwiec
 • Uczy systematycznego oszczędzania i gospodarowania swoimi oszczędnościami. Aby osiągnąć te cele organizowane są konkursy plastyczne, literackie, pogadanki i akcje, podczas których uczniowie samodzielnie zarabiają pieniądze.
   

Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie