Strona główna

Dyrektor szkoły

mgr Maria Łaciak

matematyka

Nauczyciele

mgr Dorota Bury

muzyka

mgr Alicja Jażwiec

nauczanie zintegrowane, pedagog szkolny

mgr Wioletta Spyrka

matematyka

mgr Teresa Klimasara

plastyka, opiekun świetlicy, biblioteki, zajęć technicznych

ks.  Aleksander Salamon

religia

mgr Dorota Leśniak

nauczanie zintegrowane, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia rewalidacyjne

mgr Iwona Skowron

język niemiecki, opiekun SU, historia, przyroda

mgr Jolanta Steczek

nauczanie zintegrowane, wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Smolik

nauczanie przedszkolne

mgr Ewa Trzop

zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna

mgr Agata Kłapyta

religia

mgr Beata Winiarska

język polski

mgr Tadeusz Kłapyta

język angielski

mgr  Aleksandra Spyrka

język angielski

Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie