Strona główna

Dyrektor szkoły

mgr Maria Łaciak

mgr Czesława Dyduch

matematyka

     

Nauczyciele

mgr Dorota Bury

muzyka

mgr Alicja Jażwiec

nauczanie zintegrowane, pedagog szkolny

mgr Wioletta Spyrka

matematyka

mgr Teresa Klimasara

plastyka, opiekun świetlicy, biblioteki, zajęcia techniczne

ks.  Aleksander Salamon

religia

mgr Dorota Leśniak

nauczanie zintegrowane, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia rewalidacyjne

mgr Iwona Skowron

język niemiecki, opiekun SU, historia, przyroda

mgr Jolanta Steczek

nauczanie zintegrowane, wychowanie fizyczne

mgr Małgorzata Smolik

nauczanie przedszkolne, logopeda

mgr Ewa Trzop

zajęcia komputerowe, wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, zajęcia rewalidacyjne,

mgr Agata Kłapyta

religia

mgr Beata Winiarska

język polski

mgr Tadeusz Kłapyta

język angielski

mgr  Aleksandra Spyrka

język angielski

 

Magdalena Chorąży  biologia
Justyna Ćwiertnia   zaj.techniczne
Czesława Dyduch 
 
dyrektor szkoły
Elżbieta Gielas chemia, informatyka
Tomasz Gielas
 
informatyka, zaj.techniczne
Jana Gonczarowa język angielski
 
Maria Jończyk historia, wos
Grażyna Kępa
 
język polski
Ewa Kłapyta język niemiecki
Małgorzata Kłapyta  język polski
Alicja Koczur biblioteka, p.artystyczne
Izabela Kubasiak zajęcia artystyczne
Rafał Kukla wychowanie fizyczne
Marek Małusecki geografia
Jacek Mika wychowanie fizyczne
Edyta Spyrka matematyka
Wioleta Spyrka
 
fizyka, matematyka
Beata Winiarska  język polski
Natalia Winiarska-Boike język angielski
Katarzyna Zadora pedagog szkolny, zajęcia rewalidacyjne

Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie