Strona główna

Historia szkoły

    Był rok 1917. Wioska Stryszawa była już dużą miejscowością. Istniały tu dwie szkoły podstawowe.

    Mieszkańcy górnej Stryszawy, których dzieci musiały chodzić po kilka kilometrów do najbliższej szkoły, postarali się o wynajęcie pomieszczeń w prywatnych budynkach na sale lekcyjne. Decyzją Inspektora Oświaty z dn. 27.07.1917r. otwarta została trzecia szkoła podstawowa w Stryszawie. W pierwszym roku szkolnym uczęszczało do niej 123 dzieci.

    Szkoła nie przerwała swej pracy nawet podczas II wojny światowej. Nauczanie konspiracyjne prowadziła ówczesna nauczycielka Anna Pająk, która po wojnie została kierowniczką Szkoły Podstawowej nr 3 w Stryszawie i sprawowała tę funkcję do 1970 roku. Po przejściu pani Pająk na emeryturę, kierownikiem w roku szkolnym 1970-71 został mgr Kazimierz Mikołajek. W latach 1971-72 i 1972-73 kierownictwo szkoły sprawował Jan Bukowski.

    W roku 1973 reforma oświaty spowodowała, że dzieci klas starszych zostały przeniesione do Szkoły Podstawowej nr 1 w Stryszawie, natomiast Szkoła nr 3 została filią w/w szkoły. W latach 1973-1982 jej kierowniczką była pani Renata Spyrka.

    W starym, drewnianym budynku szkoły pogarszały się warunki nauczania. Z tego względu w roku 1982 zamknięto placówkę, a dzieci rozpoczęły naukę w Szkole Podstawowej nr 1.

    Remont istniejącego budynku miał trwać krótko. Koszty remontu były jednak bardzo wysokie. Dlatego też powołano Komitet Budowy Szkoły, który postanowił wybudować zupełnie nowy budynek. Przewodniczącym Komitetu został Jan Kłapyta. Warunki ekonomiczne i polityczne w kraju nie pozwalały na szybkie ukończenie inwestycji. Dopiero zmiana władz gminnych i ich pozytywny stosunek do rozwoju oświaty pozwolił w latach 1994-96 szybko ukończyć budowę.

    2 września 1996 roku bardzo uroczyście mieszkańcy górnej Stryszawy świętowali otwarcie nowo wybudowanej Szkoły Podstawowej nr 3.

    Czas szybko ucieka, we wrześniu 2006 roku świętowaliśmy jubileusz 10- lecia istnienia naszej szkoły.

Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie