Strona główna

Aktualności -2016/2017-


Wrzesień      Październik    LISTOPAD  dzień misia

  Grudzień    Głośne czytanie       LUTY    MARZEC   MAJ    CZERWIEC

wycieczka

Poznajmy się !!!

W roku szkolnym 2016/2017 grupa liczy 23 osoby w wieku od 4 do 6 lat.

Do naszego przedszkola uczęszcza 9 sześciolatków:

... 8 pięciolatków:

a także 6 czterolatków:


do góry

Zespół Szkoły i Schroniska Młodzieżowego w Stryszawie.  Aktualizacja  E.Trzop